A- A A+

POZNAJ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH

Dofinansowanie projektu

przestrzen publiczna     panstwowy fundusz
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach otrzymał dofinansowanie projektu ze środków PEFRON w ramach programu
„Dostępna przestrzeń publiczna”-


celem którego jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej , informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnionych, na zasadzie równości z innymi osobami.


Tytuł projektu: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją odcinka mieszkalnego w budynku administracji”


Koszt realizacji projektu – 841 901,62 zł
Środki własne Powiatu radomszczańskiego – 291 901,62 zł
Dofinansowanie z PFRON - 550 000,00 zł
Termin realizacji projektu od 01.05.2023r. do 31.12.2024r.

Odwiedziny mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach informuje, że wznowiono odwiedziny mieszkańców.

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych
z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających
w Polsce, w tym również obcokrajowców
, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WięcejKomunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

Łódzkie pomaga

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach realizuje projekt pn. "Łódzkie pomaga ", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w Środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 50 000,00 zł. z podziałem:

- ze środków europejskich 84.28% wydatków projektu,

- ze środków dotacji celowej 15,72% wydatków projektu.

Przedmiotowy grant będzie przeznaczony na zakup środków ochrony indywidualnej.

logo_1.png

Odwiedziny mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach informuje, iż od dnia 15 marca2021 roku, możliwe są odwiedziny mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz.9.00-14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownictwem Domu. Odwiedziny odbywać będą się w pełnym reżimie sanitarny w wyznaczonym miejscu.informacja.jpg